Strona Główna

a

a

a

Wszystkich zainteresowanych wspinaniem zapraszamy do Klubu Wysokogórskiego w Częstochowie.

Odwiedź nas na: www.facebook.com/kwczestochowa

<BR><BR><BR><BR><BR>