Składki

Wysokość rocznych składek:

osoby uczące się60zł
osoby pracujące100zł

Składki należy wpłacać na numer rachunku bankowego Klubu:
BGŻ BNP PARIBAS 88 1600 1462 1836 1394 3000 0001

W tytule należy wpisać Imię i Nazwisko oraz okres za jaki jest uiszczana opłata.

Każdą składkę można powiększyć o dobrowolny datek na Fundusz Berbeki. Więcej o działalności można przeczytać na stronie,