O klubie

Cele:

  • Krzewienie kultury fizycznej, w szczególności wspinaczki alpinistycznej
  • Działanie na rzecz sportu i kultury fizycznej, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej,
  • Popularyzacja wspinania i innych aktywności alpinistycznych na terenie działalności Klubu,
  • Prowadzenie działalności charytatywnej i społecznej,
  • Profilaktyka i promocja zdrowia,
  • Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia

Gdzie i kiedy?

Klubowe zebrania odbywają się w każdą środę o godzinie 19.00 w siedzibie klubu przy ul. Gaczkowskiego 15A. Serdecznie zapraszamy.

Zarząd

Prezes: Maciej Wąsowicz tel.+48691411176
Wiceprezes: Patrycjusz Dudek tel. +48 603 219 841; e-mail: patrykdudek@o2.pl
Sekretarz: Artur Niemiec  tel. +48 601 908 970; e-mail: artur.niemiec@onet.pl

Dane Klubu

Numer KRS: 0000132749 (zmieniony na nr 37 w rejestrze ewidencji stowarzyszeń Prezydenta Miasta Częstochowy)
Numer REGON: 001097125
Numer NIP: 573-24-53-583

Numer rachunku bankowego Klubu Wysokogórskiego w Częstochowie:

BGŻ BNP PARIBAS 88 1600 1462 1836 1394 3000 0001

Prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat na podany numer rachunku.
Podczas dokonywania wpłaty, prosimy o podanie tytułu wpłaty. Wpłaty w lokalu klubu będą możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Statut: