Kontakt

Adres korespondencyjny:

   ul. Gaczkowskiego 15A

   42-200 Częstochowa

   Zebrania klubowe w środy od godziny 19:00.

Kontakt telefoniczny:

   +48 603 219 841

Kontakt e-mail:

   kw.czestochowa@gmail.com

Numer rachunku bankowego Klubu Wysokogórskiego w Częstochowie:
          88 1600 1462 1836 1394 3000 0001

Nazwa banku:  
          BGŻ BNP PARIBAS

Prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat na podany numer rachunku.
Podczas dokonywania wpłaty, prosimy o podanie dokładnego tytułu wpłaty oraz kto dokonuje wpłaty. Wpłaty w lokalu klubu będą możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach.