1% dla KW Częstochowa

W roku ubiegłym dzięki osobą, które przekazały 1% dla KW Częstochowa udało się zebrać kwotę: 265,05 PLN.
Wszystkim darczyńcą serdeczne podziękowania.

W roku bieżącym procedura przekazania 1% wygląda podobnie.

1. W zeznaniu podatkowym za dany rok przekazujemy 1% na Fundację Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki (KRS 0000084062)
oraz
2. KONIECZNIE wskazujemy jako cel wpłaty: KW Częstochowa

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na cele statutowe naszego klubu.
Liczymy również, że informacje o 1% dla Klubu przekażecie Waszym znajomym.

Szczegółowa instrukcja:

W ostatnich rubrykach zeznania podatkowego za dany rok wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, czyli Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, oraz numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, tzn. KRS 0000084062

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla Fundacji, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Aby fundacja mogła przekazać 1% dla KW Częstochowa, należy KONIECZNIE zadeklarować cel wpłaty: KW Częstochowa, wypełniając odpowiednie rubryki:

PIT 28 – rubryki 132 do 134
PIT 36 – rubryki 308 do 310
PIT 36L – rubryki 108 do 110
PIT 37 – rubryki 127 do 129
PIT 38 – rubryki 58 do 60

Można także, wypełniając odpowiednią rubrykę, wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał Twoje dane (imię, nazwisko, adres, wysokość 1%) Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki: w PIT 28 – rubryka 134, PIT 36 – 310, PIT 36L – 110, PIT 37 – 129, PIT 38 – 60.